instagram @kitchenettehome

Pomozme společně Green Book's

Pomozme společně Green Book's

Přeji Vám všem krásný den a obracím se na Vás s velkou prosbou o pomoc.
Ráda bych využila četnou návštěvnost těchto stránek, Vás všech, milovníků jídla, vaření a určitě i lidí, kteří ctí rodinu, a to pro dobrou věc. Každý týden mi přijde na email desítky nabídek na spolupráci, propagaci nějakých produktů, testování, komerční soutěže pro mé čtenáře, atd. A věřte mi, že se tento blog snažím uchránit vší silou a nepřipouštět podobné manipulace.

Teď bych Vás ale chtěla opravdu moc poprosit, abyste věnovali trochu pozornosti a doufám i podpory projektu mého kamaráda. Řeknu Vám něco málo o něm, jeho neziskové organizaci Green Book's a přikládám dále článek, který zahrnuje i rozhovor s ním, kde se můžete podrobně dočíst co možná nejvíce informací o tom co a proč dělá. Proč pomáhat zrovna v Indonésii? Jaké jsou hlavní důvody? Jaký to má benefit pro nás? Jak je to s palmovým olejem?

Před 5ti lety jsem na Bali poznala nenápadně a skromně působícího muže, surfaře, tak trochu samotáře a introverta, Petra Heindricha. Po nějakém čase a pár rozhovorech s ním jsem zjistila, že on je ten poslední, který by měl být skromný. Petr, kamarády zvaný Korea, totiž procestoval svět, vystudoval několik škol, osvojil si téměř desítku jazyků, kterými plynně hovoří, kromě základních nejrozšířenějších i například korejsky, indonésky, mandarínsky, ... Má hodně co nabídnout ze svého intelektu, ale namísto aby šel s kůží na trh a vrhl se do světa businessu, který by ho s jeho schopnostmi celého doslova vdechnul, rozhodl se raději žít skromným životem a svůj čas, intelekt, peníze a schopnosti věnovat záchraně přírody, kterou opravdu miluje. Taky miluju, přírodu, oceán, lesy, .. Ale člověk si musí někdy sundat klapky na očích, aby si uvědomil, že už nám opravdu tikají hodiny. Že už je nejvyšší část také aktivně pomoci zastavit devastaci planety a v konečném důsledku i nás samotných. Když cestujete do rozvojových zemí, pokud netrávíte čas uzavřeni v navoněném komplexu hotelů, uvědomíte si, že místní lidé mají kolem sebe tak obrovský nepořádek, na zahradě pálí toxický odpad a produkují plastové odpady ve velkém, protože nevědí nic o ekologii a jak planetu šetřit. Petr se snaží právě toto změnit. Snaží se vzdělávat děti a rozšířit povědomí o tom, jak a proč být ekologický, protože tyto děti to ve školách a ani rodiče nenaučí. Já osobně mu za jeho práci moc děkuju a přispívám na projekt. Jsme na Tebe hrdí!!!

Dále se dočtete detailně vše, co budete potřebovat pro to, abyste se rozhodli, jestli i Vám dává smysl také přispět svým dílem a pomoci nám všem. Zbývá už jen pár dní do ukončení sbírky na podporu vydávání green book's a věřte mi, že Váš příspěvek a dobrá myšlenka poputuje dál a promění se ve velké gesto pro naši přírodu.

KDE A JAK PŘISPĚT?

Green Book's se rozhodl pomoci i můj druhý skvělý kamarád Petr Vančura se svým projektem Zelená pro Indonésii, níže se můžete dočíst i o jeho krocích.

ROZHOVOR S PETREM HINDRICHEM O ENVIRONMENTÁLNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACI GREEN-BOOKS.ORG
Petr Hindrich si před dvaceti lety nazul toulavé boty a o patnáct let později je vyměnil za žabky a zakotvil díky lásce k oceánu na Bali. Mimo jiné se tu snaží motivovat indonéské děti k ochraně životního prostředí a ke čtení pro radost. Věří, že pomocí knih a hravé formy vzdělávání u nich vypěstuje úctu k přírodě.
Tento dobrodruh, absolvent řady škol na několika kontinentech, se nebojí jít do věcí naplno, a když se před několika lety seznámil s místními obyvateli Indonésie a jejich vztahem k přírodě, rozhodl se s tím něco udělat. Přinášíme rozhovor s Petrem Hindrichem o environmentální neziskové organizaci green-books.org.

Co tě vedlo k zájmu o životní prostředí?
Oči mi otevřela stáž u neziskovky v Nikaragui, kde jsme poskytovali humanitární asistenci obyvatelům slumu na obrovském smetišti na periferii tamní metropole. Celé rodiny tam hledají obživu sběrem recyklovatelného materiálu v toxickém kouři mezi haldami doutnajících odpadků.
Také jsem si během putování po světě všimnul, že hmotné statky jsou pomíjivé, že od určitého stupně zabezpečení nejsou finance rozhodujícím kritériem pro štěstí. Šťastnější lidé nejsou ti, co jsou obklopeni materiálem, nýbrž ti, co jsou těsně spjati s přírodou, kteří akceptují fakt, že nejsme nadřazeným živočišným druhem, který by měl usilovat planetu monopolizovat. Snažil jsem se zabývat tímto fenoménem, zjistit co nám příroda poskytuje a postupně se začal zajímat o environmentalistiku a usmyslel si, že budu věnovat svoje úsilí, čas a finance k její propagaci. Naštěstí jsem v tom nezůstal sám, v roce 2013 mě oslovili surfoví parťáci Tomáš Jirsa a Martin Pokorný a založili jsme občanské sdružení green-books.org.

Proč jsou vaše aktivity zaměřeny na Indonésii?
Chci podotknout, že naší vizí jsou všechny děti s přístupem k informacím o životním prostředí, nejen ty indonéské. Nicméně toto rozmanité souostroví jsme vybrali jako pilotní, protože tu máme zázemí, komunikujeme místním jazykem a navíc Indonésie oplývá jedinečným přírodním bohatstvím - činnými sopkami, deštnými pralesy, korálovými útesy, ledovci, nerostnými surovinami, oblastmi s úžasnou biodiverzitou jak v moři, tak na souši. Denně jsme svědky toho, jak je v Indonésii příroda konfrontována s rozvojovým hospodářstvím hnaným obrovskou masou lidí, konkrétně 250 miliony obyvateli bez ekologického povědomí. Banální příklad za všechny - viděl jsem už tisíckrát jak dítě odhodilo obal od bonbónu, aniž by to vyvolalo pohoršení u přihlížejících.

Proč by nás v Evropě měly zajímat problémy na druhém konci zeměkoule?
Zatímco my lidé západního světa si pomalu začínáme uvědomovat svůj negativní vliv na kvalitu životního prostředí, v rozvojových zemích se rodí miliony dětí, které budou výdobytky naší západní civilizace, jako jsou plastové obaly, automobily, chemická hnojiva, fast foody atd., teprve objevovat. Faktem je, že planeta Země nedisponuje dostatkem zdrojů, které by uživily všech 7 miliard obyvatel žijících podle našich standardů.

Ekosystém planety je tak úzce provázán, že destrukce tohoto tropického ráje se dotýká nás všech. Mnoho zdejších ekologických problémů je spjato se zájmy nadnárodních korporací, od nichž si kupujeme výrobky v Evropě. Tyto korporace úspěšně lobují ve svůj prospěch u zkorumpované státní správy. Ta svůj úspěch měří výší růstu HDP, nikoliv například čistotou řek v okolí povrchových dolů. Řešení ekologických problémů shora tedy bohužel neočekávejme.

O jaké ekologické problémy v Indonésii konkrétně jde?
Tato země, rozkládající se na 14 tisících ostrovech, disponuje nejrozmanitějším systémem korálových útesů.  Přesto jich bylo již 70% zničeno následkem rybaření dynamitem, kyanidem či vlečnými sítěmi. Rozvojová Indonésie zápolí také s domácím a průmyslovým odpadem. Jen do Jakartou protékajícího Citarumu, podél jehož břehů žije 9 milionů obyvatel, vypouští odpady více než 2000 továren. Z nízkých ekologických standardů profitují také nadnárodní těžařské společnosti devastující okolní krajinu. Je běžné, že například při těžbě zlata uniká do okolního povodí životu nebezpečná rtuť. Mimo to tu bují černý trh s divokými a mnohdy ohroženými druhy živočichů.

Podle nejnovějších statistik drží Indonésie primát v tempu odlesňování, to je nyní dvakrát rychlejší než v Amazonii. Ročně se tu vykácí 840 tisíc hektarů deštného pralesa, což pro představu znamená, že každých dvacet dní se vykácí prostor o rozloze hlavního města Prahy. Takto jsou hubeny nejen živočišné a rostlinné druhy, ale také dochází k narušení celého ekosystému, záplavám, požárům a domorodci přicházejí o svou přirozenou obživu. Sumaterský orangutan, tygr, slon a další endemiti jsou tak na pokraji vyhubení kvůli celosvětové poptávce po indonéské celulóze, dřevu a hovězím. Ovšem v poslední době je nejčastějším důvodem odlesňování zakládání plantáží palmy olejové. A tento faktor můžeme ovlivnit i my, neboť palmový olej obsahuje polovina výrobků nacházejících se v regálech českých supermarketů, v potravinách jako jsou sušenky, margarín, zmrzlina, čokoláda či brambůrky, ale také v  šamponu nebo mýdlu. Problém je, že dosud se palmový olej na etiketách maskuje širším označením rostlinný. Od roku 2015 by ale měl být v EU na obalech výslovně uveden.

Takže tyto problémy se zdají být následky naší západní civilizace?
Bohužel ano. Paradoxně z našeho pohledu „primitivnější“ kultury se chovají k přírodě nejšetrněji  ‒ jídlo balí do listů, jezdí na koni, používají organická hnojiva a jedí organické potraviny lokální provenience. Nicméně s příchodem televize a pod tlakem korporací hledajících nová odbytiště pro své výrobky se tyto kultury od udržitelného způsobu života začínají odklánět.

Z vlastní zkušenosti z ostrova Sumba, kde realizujeme několik projektů, mohu doložit, že raději než na studnu se sousedi složí na generátor, parabolu a televizi. Televize tu má takovou autoritu, že naivní venkované jsou snadným terčem reklamní masáže alternující nezdravé jídlo a farmaceutické výrobky, product placementu, našeho obézního životního stylu.

Ale každý obyvatel planety by měl mít právo na betonový dům, automobil, bramborové chipsy.
Ano je to dilema. Proto my v green-books.org nechceme zakazovat, chceme jen poukázat na jasná fakta, ukázat alternativy, otevřít dětem i dospělým oči, aby si uvědomili, jakou má příroda hodnotu, chceme v nich vzbudit zájem, aby přírodu milovali a ochraňovali pro budoucí generace.

V čem konkrétně spočívá činnost green-books.org?
Organizujeme akce na podporu povědomí o ochraně životního prostředí, publikujeme informační materiály, adaptujeme dokumentární film zabývající se problematikou pěstování palmového oleje, ale především sháníme knihy, které následně distribuujeme do dětských knihoven a iniciujeme vznik nových dětských komunitních knihoven a středisek ekologické výchovy. Knihy jsou primárně v indonéštině a jejich obsah je zaměřen na přírodu a na přírodní vědy. Pro začínající čtenáře také zajišťujeme slabikáře a potažmo akceptujeme jakékoliv knihy vhodné pro děti a mládež. Ale hlavně nám jde o propagaci ekologicky inteligentního pohledu na svět, a to i pomocí her a dalších aktivit.
Jelikož cena obrázkové knihy přesahuje týdenní plat, knižní kultura na indonéském venkově de facto neexistuje. Svou činností tudíž podporujeme i čtenářskou osvětu a koncept čtení pro potěšení, čtení jako hobby. Většina dětí tak vidí barevnou knihu vůbec poprvé v životě. Věříme, že zájem o čtení umožní dětem, aby v budoucnu učinily moudrá rozhodnutí nejen ve vztahu k životnímu prostředí, ale i občanské angažovanosti, rovnosti pohlaví, plánovanému rodičovství, chudobě, výživě, malárii atd.
Skvělé je, že se o činnost naší organizace začínají zajímat média, kontaktují nás dobrovolníci a jiné neziskové organizace, rozjíždí se nové projekty. Bohužel už to nestačíme financovat z vlastní kapsy.

Kdybych poslal na váš účet 500 korun, kolik z toho půjde na PR, reklamu, občerstvení a „repre“ fondy?
Dali jsme smělý slib široké veřejnosti a především sami sobě, že 100% z veřejných finančních darů půjde vždy přímo na financování projektů ekologické gramotnosti. Najdeme si jiné způsoby, jak pokrýt vlastní provozní náklady. Pokrytí veškerých provozních nákladů od letenek přes správu webu po nájemné, vybavení kanceláře a reklamu totiž řešíme čerpáním finančních prostředků z vlastních zdrojů, od soukromých dárců a sponzorů. My pracujeme zadarmo, z nadšení, protože prostě chceme!

Jak se může do vašich aktivit zapojit veřejnost?
Pokud Vám není lhostejný osud planety Země, tak buďte šetrní k přírodě, recyklujte, všímejte si, odkud pochází Vámi zakoupené zboží, nepoužívejte palmový olej a produkty jej obsahující, bojkotujte výrobky korporací, jež devastují naši planetu. A nejlépe když se stanete podporovateli green-books.org. Knihy a vědomosti o životním prostředí se tak budou moci dostat k více dětem. Uvítáme Vaši pomoc s fundraisingem, nápady, spolupráci, dobrovolníky, sponzory i finanční dary. Navštivte naše webové stránky green-books.org, nebo posílejte emaily na info@green-books.org.

Projekt Zelená pro Indonésii Petra Vančury

Indonésie je krajinou oplývající jedinečným přírodním bohatstvím. Na více než čtrnácti tisících ostrovech se nachází činné sopky, deštné pralesy, korálové útesy, nerostné suroviny a také ledovce, oblasti s úžasnou biodiverzitou jak pod hladinou, tak nad ní. Každým dnem je však tato rozmanitá příroda konfrontována s požadavky rozvojového hospodářství. Obrovská masa lidí čítající 250 milionů obyvatel Indonésie bez ekologického povědomí devastuje tento přírodní unikát.  A denně se rodí tisíce dětí, které v tomto trendu budou pokračovat.

Pojďme společně tento ráj zachránit za pomoci kouzelného zeleného županu!

Jak to začalo?

Ačkoliv je nám Indonésie zemí značně vzdálenou, ekosystém planety je tak provázán, že destrukce tohoto tropického ráje se dotýká nás všech. Krajinu devastují nejen samotní obyvatelé, ale také aktivity nadnárodních korporací, od nichž si v Evropě kupujeme výrobky. V důsledku těchto vlivů dochází každým dnem k prohlubování problému, který se týká nás všech.

Když jsme se s touto zemí a jejími problémy seznámili, uvědomili jsme si, že bychom situaci rádi změnili. Při naší další cestě do Indonésie proto na sebe hodláme strhnout pozornost, abychom na tyto problémy upozornili. Budeme cestovat v netradičním cestovatelském úboru, kterým bude kouzelný zelený župan.

Rádi bychom prostřednictvím portálu HIT HIT získali pro organizaci green-books.org, která pracuje v oblasti Indonésie, finanční prostředky na nákup knih pro místní děti, díky kterým se bude povědomí o ekologii dále šířit.

Kdo jsme?
Petr Vančura – otec projektu
Petr je tak trochu exot, který úspěšně vede českou PR agenturu. Do Indonésie pravidelně jezdí a považuje ji za svůj takřka druhý domov. Zelený župan s logem green-books.org si na sebe rád obleče, protože ví, že jde o dobrou věc, a tu vždy rád podpoří.

Petr Hindrich – zakladatel neziskové organizace green-books.org
Žije řadu let v Indonésii, kterou miluje, a rád by změnil trend, kvůli kterému je tato krajina stále více devastována. Z vlastní iniciativy založil před pár lety neziskovou organizaci green-books.org, která se zasluhuje o ekologickou osvětu.

Občanské sdružení green-books.org
IČO: 023 893 55

Klade si za cíl, aby všechny indonéské děti měly přístup ke knihám a vědomostem o životním prostředí. Publikuje informační materiály, propaguje ekologicky inteligentní pohled na svět pomocí organizování eventů, her a dalších aktivit. Především však shání knihy o přírodě, které následně distribuuje do dětských knihoven, a iniciuje vznik nových dětských komunitních knihoven a eko-center.

Co je náš cíl?

V současnosti se green-books.org chystá otevřít v Indonésii 12 nových knihoven a eko-center. Bude v nich využívat her a jiných aktivit pro šíření ekologických myšlenek, vybaví je moderními dětskými knihami o přírodě v indonéštině.

Náklady na jeden projekt, tedy cena 50 knih, jsou 5 tisíc Kč. S Vaší pomocí se pokusíme vybrat částku 80 tisíc korun (60 tisíc po odečtení nákladů) na nákup 1100 knih s ekologickou tématikou pro indonéské děti.A čím více peněz vybereme, tím více dalších projektů budeme moci realizovat!

Cestování v županu?

Cesta v zeleném županu by měla upozornit na to, že nejen Indonésané, ale vlastně my všichni jsme zodpovědní za destrukci indonéské přírody.

Petr Vančura plánuje: „Celou cestu z domu až k mému ubytování na ostrově Bali absolvuji v zeleném županu s velkým logem green-books.org a vyšitými jmény těch kteří nás patřičně podpoří zde na HIT HIT. Budu na cestu vyzbrojen vícejazyčnými letáky, s pomocí nichž budu co nejvíce spolucestujících informovat o problematice, kterou se zabýváme. Nafotím co nejvíce selfies se spolucestujícími a budu je sdílet na speciální facebookové stránce, a to s jedinou myšlenkou - všude chci mluvit o environmentálních problémech Indonésie a činnosti green-books.org! Pokud se nám nepodaří vybrat peníze na knížky, nevadí, stejně poletím v krásném zeleném županu, pobavím se a dám vědět o tom, že green-books.org existuje. A to samo o sobě není vůbec málo! Síla ducha je mnohdy krát více než síla peněz. Chci, aby moje cesta byla inspirací pro ostatní. Připojte se k nám, ať je nás víc. A jestli máte někdo župan a někdy na přelomu března a dubna čas, poleťte se mnou :o)”

 

 

Pomozme společně Green Book's Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Pomozme společně Green Book's
Newsletter